اخبار معماری-به روز ترین مطالب فناوری اطلاعات و...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

پول!!!!!

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریبکاری کنی ، تهیــدست بمان!
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامی باید چاپلوسی کنی و تملّق بگوئی ، از آن چشم بپوش!
اگر برای آنکه مشهور شوی ، مجبور می شوی مانند دیگران خیانت کنی ، در گمنامی زندگی کن!
بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند ، با تملّق و چاپلوسی شغل های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند ، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش! ، زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه ای را که آنها از دست داده اند ، به دست آورده ای...
و آن " شرافت " است.
🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
General Mansur

« خدا هست » ☝️☝️☝️☝️

مردم شهر به هوشید...؟
هر چه دارید و ندارید بپوشید وبرقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه
خدا هست.☝️
روی دیوار دل خود بنویسید
خدا هست.☝️
نه یک بار و نه ده بار که صد بار به ایمان و تواضع بنویسید
خدا هست.☝️
سر آن سفره خالی که پر از اشک یتیم است.
خدا هست.☝️
پشت دیوار گلی پیرزنی گفت:
خدا هست.☝️
آن جوان با همه خستگی و در به دریها سر تعظیم فرو برد و چنین گفت:
خدا هست.☝️
کودکی رفت کنار تخته.
گوشه تیره این تخته نوشت:در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد
خدا هست.☝️
مادری گفت:دلم میلرزد!کودکانم چه بپوشند؟!
چه بگویم که بدانند نداری درد است!
پدر از شرم سرش پایین بود....زیر لب زمزمه میکرد:

خدا هست. ☝️☝️☝️☝

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
General Mansur