استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی


رنگ های مختلف در این فضا باعث غنای طرح شده است و....
  بقیه در ادامه مطلب ...

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

ترکیب رنگ های خنثی و رنگ های شاد در این طرح به زیبایی آن افزوده است.
استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

در این طرح، دو کاغذ دیواری با رنگ مشابه و طرح متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. همانطور که مشاهده می کنید با حفظ هارمونی، طرح بر تضاد بافت تأکید دارد.

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از طرح گیاهان مرتفع در این کاغذ دیواری سبب شده تا ارتفاع اتاق بلندتر به نظر آید.

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از رنگ خاکستری با دو تن متفاوت رنگ در این فضا، بر جذابیت طرح افزوده است.

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

برای جلوگیری از پرت شدن حواس کار مندان در طراحی داخلی این دفتر کار از کاغذ دیواری هایی با رنگ خنثی استفاده شده است.

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی

رنگ خاکستری و قرمز در کنار یکدیگر ترکیب متناسبی را ایجاد می کنند.

استفاده از کاغذ دیواری در طراحی داخلی